ANCCSAsociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR "NICOLAE IORGA" BOTOŞANI

^

Condiţii de utilizare a saitului CCS Botoşani

Condiţii de utilizare a saitului Casei de Cultură a Sindicatelor Nicolae Iorga Botoşani

Adresa web la care poate fi accesat saitul este: www.ccsbotosani.ro

Acceptarea Condiţiilor

Acesta este saitul oficial al Casei de Cultură a Sindicatelor Nicolae Iorga Botoşani, numit în continuare CCS Botoşani. Folosirea saitului www.ccsbotosani.ro numit “sait”, presupune acceptarea în totalitate a condiţiilor prezentate mai jos. Condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul sau beneficiarul saitului, numiţi în continuare Administratori, fără notificarea expresă a utilizatorilor, numiţi în continuare Utilizatori. Utilizatorii vor avea acces permanent la condiţiile de utilizare pentru a le putea consulta în orice moment.

Prin accesarea şi utilizarea saitul, utilizatorii acceptă, implicit, condiţiile de utilizare descrise în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu aceste condiţii impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea saitului.

Descrierea serviciilor

Datorită structurii în care a fost organizat, saitul www.ccsbotosani.ro oferă Utilizatorilor informaţii cu caracter general despre instituţia prezentată, cursurile şi evenimentele desfăşurate în cadrul instituţiei şi informaţii despre resursele disponibile pentru închiriere.

Ce reprezintă acest sait?

Saitul CCS Botoşani este un instrument virtual, care poate fi accesat la o adresă web cu un navigator Web, prin intermediul reţelei Internet şi oferă posibilitatea comunicării deschise şi simple dintre Administraţia CCS Botoşani şi utilizatorii sau partenerii instituţiei.

Condiţii Generale

Administratorii întreţin acest sait cu scopul de a informa obiectiv şi oficial utilizatorii, privind activităţile CCS Botoşani. Administratorii se asigură ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite în timp util. Dacă sunt semnalate erori, Administratorii vor încerca corectarea acestora.

1. Administratorii şi CCS Botoşani nu îşi asumă răspunderea în cazul unor comentarii primite de la utilizatorii saitului în cadrul conţinutului prezentat. Utilizatorii îşi vor asuma răspunderea cu privire la informaţiile publicate cu ajutorul instrumentelor de comunicare puse la dispoziţie. În cazul în care informaţiile publicate sunt deosebit de grave sau licenţioase acestea nu vor fi făcute publice pe acest sait.

2. În cazul publicării de comentarii pe acest sait utilizatorul cunoaşte faptul că datele personale sunt inserate în baza de date, dar nu toate vor fi făcute publice. Utilizatorului i se aduce la cunoştinţă că, utilizarea metodelor de comunicare aduce implicit salvarea în baza de date a informaţiilor solicitate de către Administratori, inclusiv adresa de e-mail şi adresa IP.

3. Informaţiile oferite:
- sunt în mod exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
- prezintă detalii doar despre CCS Botoşani şi partenerii săi;
- nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate;
- pot conţine legături web spre alte saituri aspura conţinutului cărora, CCS Botoşani nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.

4. Un document disponibil pe sait nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

5. Administratorii nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverul nostru din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe sait.

6. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul saitului pe propria răspundere, iar în cazul unor daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorii vor fi absolviţi de orice răspundere.

7. Administratorii saitului declară următoarele:
- vor depune toate eforturile rezonabile pentru îndeplinirea scopului saitului;
- vor depune toate eforturile din punct de vedere tehnic pentru funcţionarea în bune condiţii a saitului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
- în cazul apariţiei unor situaţii noi, de orice natură, ce impun acest lucru, Administratorii pot modifica condiţiile de utilizare ale acestui sait.

8. Administratorii nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile saitului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Utilizatorul trebuie să accepte toate condiţiile prezentate mai sus pentru continuarea accesării saitului.

Mai citeşte şi:

Drepturile de autor asupra conţinutului saitului Casei de Cultură a Sindicatelor “Nicolae Iorga” Botoşani

Confidenţialitatea informaţiilor personale

*
2 la sută
*
-
Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botoşani, Strada Marchian, Numărul 5, 710211.