ANCCSAsociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR "NICOLAE IORGA" BOTOŞANI

^

Legal

Drepturile de autor asupra conţinutului saitului Casei de Cultură a Sindicatelor “Nicolae Iorga” Botoşani

Conţinutul saitului este compus din următoarele elemente: text, poze, materiale audio/video şi documente în diverse formate electronice.

Drepturile de autor sunt rezervate exclusiv Casei de Cultură a Sindicatelor Nicolae Iorga din Botoşani.

Drepturi de autor sunt rezervate începând din Octombrie 2008. Avertizarea se regăseşte în subsolul fiecărei pagini a saitului CCS Botoşani.

Drepturi de autor  © 2008 – 2009, Casa de Cultură a Sindicatelor din Botoşani.

Reproducerea conţinutului de pe acest sait este autorizată doar în condiţiile în care, afişarea sau utilizarea în alte medii sau surse se va face doar cu menţionarea titlului “Casa de Cultură a Sindicatelor Botoşani” şi a adresei web “www.ccsbotosani.ro” clar vizibile şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe sait, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce conţinutul de pe acest sait va fi clar indicată unde va fi nevoie.

Confidenţialitatea informaţiilor personale

Prin intermediul acestui sait pot fi solicitate informaţii de natură personală. Acest lucru are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de contact.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, e-mail, adresă web). Adresa IP va fi automat stocată în baza de date la trimiterea acestor informaţii.
CCS Botoşani va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Unele informaţii solicitate prin intermediul saitului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest sait, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Mai citeşte şi: Condiţiile de Utilizare ale Saitului CCS Botoşani

*
2 la sută
*
-
Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botoşani, Strada Marchian, Numărul 5, 710211.