ANCCSAsociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR "NICOLAE IORGA" BOTOŞANI

^

Prezentare

Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botoşani. Vedere din exterior.

Prezentare

Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani

Istoricul Casei de Cultură a Sindicatelor Botoşani

Galerie foto de prezentare

O uşă deschisă oricând pentru tine!

Membră fondatoare a Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (A.N.C.C.S.R.), alături de alte 50 de instituţii similare din ţară, Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani a fost inaugurată la 28 februarie 1986.
Declarată instituţie de utilitate publică, conform H.G. 1646/2004, Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani are ca misiune organizarea şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice, educative, de informare şi de divertisment, precum şi alte servicii înscriindu-se astfel în rândul instituţiilor de profil cu o contribuţie semnificativă la educarea şi formarea diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă ale populaţiei prin mijloace specifice domeniului cultural artistic şi ale educaţiei non-formale. Prin programul adoptat, echipa de conducere a Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani este hotărâtă să promoveze în egală măsură tradiţiile acestor locuri precum şi valorile cultural-artistice  în concordanţă cu necesităţile variate ale unei societăţi pluraliste, pentru afirmarea cu vigoare a spiritualităţii naţionale în cadrul modelului european de civilizaţie.

În decursul celor 28 de ani de activitate, Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” s-a făcut cunoscută ca instituţia îndrăgită de botoşăneni unde îşi desfăşoară activitatea diferite formaţii cultural-artistice, cursuri tehnico aplicative, cercuri cultural sportive etc. Totodată, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani au evoluat cele mai prestigioase formaţii, cei mai renumiţi artişti, din ţară, precum şi numeroase formaţii şi artişti celebrii din străinătate. Scena Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani este cadrul cel mai potrivit unde numeroase formaţii artistice, interpreţi, artişti şi actori locali, de diferite vârste, se manifestă şi îşi prezintă producţiile artistice publicului local.

Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani, funcţionează ca o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, autofinanţându-se în totalitate din diverse activităţi specifice:

 • Festivaluri şi concursuri de nivel judeţean şi naţional;
 • Spectacole şi activităţi cultural-educative în scopul satisfacerii nevoilor de cultură ale diverselor categorii de public;
 • Expoziţii de artă tradiţională şi contemporană;
 • Târguri şi Expoziţii de produse din toate domeniile;
 • Cursuri şi Cercuri tehnico aplicative;
 • Închirieri ocazionale de spaţii şi anexe pentru desfăşurarea  unor manifestări variate;
 • Închirieri de spaţii pentru diferite firme;
 • Închirieri de spaţiu publicitar.

Pentru realizarea activităţilor specifice, Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani colaborează cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, sindicate, autorităţi locale, instituţii publice, agenţi economici, partide politice, precum şi cu persoane fizice, fără a angaja politic instituţia.

Indiferent de profesie sau vârstă, te poţi implica şi tu în activităţile Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani:

 • ca membru în: Formaţia de dansuri populare „Mărgineanca”, Grupul vocal „Steluţa”, Ansamblul folcloric „Mărgineanca”, Cercul “Metode şi mijloace de optimizare a vieţii”;
 • prin participare la cursurile de dans popular, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, bucătar, lucrător în comerţ, coafor, mecanic auto, zidar-pietrar-tencuitor, tâmplar universal, dulgher, instalator instalaţii încălzire centrală, confecţioner-asamblor articole din textile, electrician constructor, sudor electric;
 • prin participarea, în timpul liber,  la spectacole de muzică, divertisment, la expoziţii, festivaluri, cicluri de conferinţe, concursuri;
 • apelând la serviciul de închiriere a unor săli pentru seminarii, proiecţii, baluri, agape prieteneşti sau colegiale.

Oricând, eşti binevenit!

*
2 la sută
*
-
Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botoşani, Strada Marchian, Numărul 5, 710211.